MaddMagazine

nekdaj zagrizeni komunisti danes totalitaristi

Janez Janša včeraj komunist, danes naučeni totalitarist

Glede na aktualne dogodke, načinom vladanja in izključevanja vseh svobodomislečih je stanje zelo resno. Vzporednice s prejšnjim obdobjem skupne države so vidne. Pravzaprav je veliko skupnega, izhodišča. Vsi vodilni izhajajo iz iste partije ZKJ/ZKS in šolani vpolitični šoli ZKJ Kumrovec (SFRJ), kjer so se naučili osnovnih tehnik indoktrinacije, pranja možganov in totalitarnosti in načina disocijacije posameznika, vključno z kaznovanjem “verbalnega delikta” po ustavi SFRJ zoper katerega so “nasprotovali”. Koliko in zakaj pa dogodki od nastopa vlade Janeza JANŠE pojasnjujejo. Z morebitnim vključevanjem starih borcev drugih političnih opcij v “novi osamosvojitveni vojni.

Veliki vodja in člani vlade, koalicijskih strank ( sds + ), poslanci, politični veljaki so kot člani ZKJ/ZKS in učenci politične šole ZKJ v Kumrovcu osvajali temelje vladanja in ga nadgradili. Vsem je skupna točka ena oseba, eden kralj, totalitarizem, enoumje in kult osebnosti kateremu veliki vodja po vzoru na maršala TITA sanja že od izključitve iz ZKJ zaradi radikalnih pogledov, neskončna politična moč, oblast, teptanje temeljnih človekovih pravic, nadzor države na vseh področjih in denar.

Neizogibno je po analizi 20 letnega političnega dogajanja ugotoviti, da je vse produkt dolgoletnih frustracij in neuspeh na političnem prizorišču v Sloveniji in maščevalnosti ene patološke osebe.

Žalostna je ugotovitev, da so se ključni člani Demosa SSDS in lakajskih koalicijskih strank, odbora za človekove pravice prikazovali kot zatirane v SFRJ. Zdaj pa ti isti ljudje naučeni v političnih šolah ZKJ izvajajo nadgradnjo totalitarizma in terorja nad lastnim prebivalstvom in nad vsemi, ki drugače mislijo.

COVID-19 je bilo samo priročno orodje za naskok na državo, prevzem oblasti in moči ene osebe, ki po vzoru na maršala vzpostavlja kult osebnosti.

Vlada in veliki vodja upravlja državo po skavtsko in z garažno logiko mimo vseh načel napredne države, vlada z odloki sestavljenimi na posebno poseben način, skregano z vso logiko in intelektom. Odloke pišejo administratorji, pravnik, svetovalci v teoriji izjemno izjemni ljudje za katere lahko upravičeno dvomimo, da dosegajo IQ sobne temperature. A ker nismo tako izjemno izjemni gotovo ne moremo razumeti njihovega truda v bolni ambiciji po oblasti po zaščiti slehernega občana RS. V senci »pandemije« in izrednih razmer spreminjajo zakonodajo katere je ne bi smeli spreminjati na tako bliskovit in kaotičen način, napisano po njihovih željah po trdni oblasti , moči in želji po obračunavanju z vsemi drugače mislečimi ter uvajanju enoumja in bogatenju.

V SFRJ je v KZ bil zapisan 133. člen verbalnega delikta. Danes pa » zatiranci « prejšnje države SFRJ sprejemajo odloke in spreminjajo obstoječo zakonodajo, na način in vsebinsko ki jo ne pomni zgodovina od Hitlerja in Mussolinija do danes. Pravzaprav je nekako absurdno, da se zgodovina ponavlja. Kot je nekdo že povedal, da se bo, ob pozabi na zgodovino ta ponovila na enak ali mnogo hujši način.

Veliki vodja in vidni člani omenjenih strank in gibanj so se »borili« zoper 133. člen KZ SFRJ, in ironično je da ga danes ti isti ljudje uvajajo na hujši način. Vendar bi se morali naučiti, da glasu razuma in napredka ne moreš ustaviti.

Kaj bi rekli na aroganco oblasti in poskuse obračunavanja z vsemi intelektualci in drugače mislečimi, ki nasprotujejo vsem oblikam vladavine sedanje vladne garniture. Pravzaprav vladanja ene osebe, kajti drugi so v tem filmu samo vojaki in slepi izvrševalci volje enega »maršala«. Cenzura na vseh področjih. Z vsemi naprednimi mislečimi ljudmi obračunavajo na najbolj grob diskreditacijski in izključevalen način z argumenti moči in ne močjo argumentov. Stroka o ničemer ne odloča. Da stroka ne odloča se je zagovorilo velikemu Govorniku nekdanjem komunistu, liberalu in velikemu levičarju. Odločajo plačanci » strokovnjaki« in politiki. Znanost ni mnenje in se znanosti  ne sme podrejati politikom in plačancem.

Ob vsem tem je zanimivo, da so mediji servilni in ubogljivi. Ni ga novinarja, ki bi dosledno zahteval odgovore na resna vprašanja družbe v imenu civilizacijskih norm in pridobitev.

Vodja in lakaji zavestno teptajo Ustavo RS čeprav so zaprisegli na spoštovanje ustavnega reda in zakonodaje. Ali ni to kriminal največje razsežnosti.

Vladajo nemilostno in nimajo ovir, da bi posegli po najnizkotnejših oblikah vladavine in bogatenja. Priča smo arogantnem nastopu strankarsko »podobnimi« in pobarvanimi » vojnimi dobičkarji« in njihovem bogatenju na račun države. Sprejemajo se odloki, katerih se sami niti približno ne držijo. Vladajo z najbolj nizkotno tehniko obtoževanja in sejanja strahu ter tehnikami »pranja« možganov z enotnim ciljem, ciljem neoviranega vladanja, naskoka na vse položaje v državi in bogatenjem.

Priča smo revoluciji Reakcije. Nazadovanju vseh temeljnih pravic in standardov napredne družbe. ( ne bom govoril o demokracij ker ta pojem ne obstaja več) Reakcionarnim nazadnjaškim silam na pozicijah moči.

Za to, da so vladarji takšni smo krivi sami. Biti tiho in sprejemati novo normalnost je pravzaprav aktivno sodelovanje in odobravanje početja, ker nimate dovolj pameti za pogum. Spomnite se, nacizem in fašizem niso bili samo Hitler in Mussolini, ljudje so jih podpirali in se zavestno slepili. Tudi oni so sprejemali zakonodajo pod katere okriljem so ubijali ljudi v plinskih celicah in izvajali genocid in zlo nad drugače mislečimi ali upornimi. Zgodovina jih pomni kot zločince in ne kot odrešitelje.

Na koncu sledijo vprašanja na katere morate sami sebi dati odgovor in ukrepati.

Česa vas je strah?

Virusa? Ki je povsem naraven proces. Nič nevarnejši od drugih virusov. To so dokazljiva dejstva. Tudi podatki statističnega zavoda iz preteklih let (  ki so načrtno umaknjeni  ) temu pritrjujejo.

Politikov z IQ sobne temperature in njihovega načina vladanja?

Oropane prihodnosti?

Nezakonitih odlokov in spremenjene zakonodaje pod okriljem izrednih razmer in pandemije katera vladajočim podeljuje dodatno moč za obračunavanje z neubogljivimi?

Slabšega zdravstvenega stanja v imenu varnosti?

Neumnosti zaradi pomanjkljivega šolanja?

Svobodne napredne in razmišljajoče družbe?

Verbalnega in miselnega delikta?

Ali se boste cepili zoper virus o katerem znanstveniki ne vedo veliko in z eksperimentalnim cepivom zoper običajni virus o katerem se ne ve dovolj?

Kdo vam bo povrnil zdravje če pride do stranskih dolgoročnih učinkov?

Kdo vas bo pozdravil če se v zdravstvo ne vlaga in ne deluje?

Ali ste se zavestno odpovedali svobodi? V imenu… česa?

Jaz se ji nisem in ne zaupam ljudem, ki vladajo, obujajo ideje domobranstva, kolaboracije in nacizma , spreminjajo zgodovino. Ne! Jaz jih ne ubogam. Ne spoštujem  zakonov in odlokov, ki so neustavni, nezakoniti. Ali niso politiki zaprisegli ustavi? Kdo je oseba, ki ne spoštuje najvišjo zakonodajno listino USTAVO  Republike Slovenije. Kriminalci in totalitaristi, nič drugega. Tirani.

Kriv sem, ker drugi nimate pameti za pogum!

Kdor se odpove svobodi v imenu varnosti je ni vreden in je upravičeno suženj.