MaddMagazine

Nekaj je v zraku

Polona in Tomaž

Nekaj je v zraku
Nekaj je v zraku.
Lepega. Nežnega.
Mimobežnega.
Nekaj je v zraku.
Nekaj je v zraku,
kot vonji cvetlic,
kot lučke kresnic
svetlečih v mraku.
Čuti se. Sluti.
Kot dih in drget.
Kot šum in šepet
v slednji minuti.
Nekaj je v zraku,
kar odseva v očeh,
kar odmeva v ljudeh
na vsakem koraku.
Je to za pesem
skrivnostni navdih?
Ali ljubezen?
Njen dih in vzdih?

To Je ljubezen Polona